Golf Fyzio & Fitness v Golf Club Skalica

Tým Golf Fyzio & Fitness navštívil slovenský Golf Club Skalica

golf kemp Skalica

DSC_0275

DSC_0268

DSC_0272

DSC_0267 (1)

 

 

 

 

Slovenský Golf Club Skalica je velmi známý i mezi českými golfisty. Jeho blízkost Hodonínu a české hranici napovídá i početné české členské základně.

Poslední lednový víkend jsme s fyzioterapeutem Michalem J. Fránou připravili pro členy místního golfového klubu workshop obsahující fyzioterapeutickou diagnostiku golfistů a golf fitness. Celý workshop byl určen především mládeži. Věková struktura účastníků byla velmi široká. Nejmladšímu golfistovi bylo 5 let a nejstaršímu 17 roků.

Po komplexní fyzioterapeutické diagnostice včetně podiatrického vyšetření následovaly ukázky cvičení a kondičního tréninku pro golfisty. Výsledky této diagnostiky byly mnohdy velmi překvapivé. Byli jsme velmi zaskočeni velkým množstvím dysblancí, zejména na ploskách nohou mladých golfistů. Rovněž i obratnostní cvičení nám ukázala, jak důležité je v dětském období lezení po čtyřech. Mnoho testovaných jedinců tento vývojový skok přeskočilo a začalo brzy chodit. Bohužel se to negativně podepsalo na jejich trupu a následném snížením obratnosti.

Viděli jsme ale i velmi nadané mladé golfisty, kteří jsou velmi talentovaní po všech stránkách pohybového rozvoje. Je až neuvěřitelné, jaký je rozdíl mezi golfisty, které postihla raná specializace a mezi golfisty, kteři se věnují více pohybovým aktivitám zejména v období
tzv. zlatého věku motoriky (cca 7-13 let věku dítěte).

Věřím, že informace, které jsme ve Skalici zejména rodičům předali, povedou ke zlepšení sportovních dovedností jejich dětí a z testovaných golfistů vyrostou zdraví a komplexně zdatní golfisté.

 

Copyright: Využití filmových, obrazových a textových materiálů na webu fitness-trener.net není povoleno. Neoprávněné kopírování obsahu bude postihováno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. dle §1 a 2. V případě zájmu o spolupráci prosím kontaktujte společnost Jan Frána.