GRAVIDITA A PO PORODU

Trénink pro těhotné

Zvýšení kondice v graviditě a návrat do kondice po porodu

Tréninkový program, který se snaží zvýšit fyzickou kondici před porodem v době těhotenství a následný návrat do kondice po porodu.

Očekávejte specifický přístup ke cvičení. Minimalizace dopadů, výskoků a prudké kolísání tepové frekvence. Při cvičení se zaměříme na svalstvo pánevního dna a další svaly hlubokého stabilizačního systému.

 

 

Před každým tréninkovým programem doporučuji fyzioterapeutickou diagnostiku, která odhalí vaše individuální fyziologické odlišnosti. Osobní diagnostika po zapracování do vašeho tréninkového plánu zajistí zlepšení vašeho tréninkového rozvoje a dosažení požadovaných výsledků.

 
Copyright: Využití filmových, obrazových a textových materiálů na webu fitness-trener.net není povoleno. Neoprávněné kopírování obsahu bude postihováno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. dle §1 a 2. V případě zájmu o spolupráci prosím kontaktujte společnost Jan Frána.