POSTURA

Fitness - postura

Odstranění problémů pohybového aparátu

Tréninkový program zaměřený na zpevnění celého těla s důrazem na odstranění problémů pohybového aparátu (páteř, končetiny atd.).

Tento program je určen pro klienty s drobnými, ale i závažnějšími problémy pohybového aparátu. Jedná se o klienty s výhřezy meziobratlových plotének a různé formy poškození páteře, jako jsou skolióza, hyperlordóza a další vady tvaru páteře.

Očekávejte cvičení vycházející z fyzioterapie a pilates aplikované na cvičení ve fitness. Důraz je kladen na správné cvičení při neutrální pozici páteře a pánve. Velmi často jsou používány balanční podložky a další cvičební pomůcky pro odstranění vad pohybového aparátu.

 

 

Před každým tréninkovým programem doporučuji fyzioterapeutickou diagnostiku, která odhalí vaše individuální fyziologické odlišnosti. Osobní diagnostika po zapracování do vašeho tréninkového plánu zajistí zlepšení vašeho tréninkového rozvoje a dosažení požadovaných výsledků.

  
Copyright: Využití filmových, obrazových a textových materiálů na webu fitness-trener.net není povoleno. Neoprávněné kopírování obsahu bude postihováno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. dle §1 a 2. V případě zájmu o spolupráci prosím kontaktujte společnost Jan Frána.